การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Lab School Symposium ภาคใต้ 2013

ครูพรพนา รับเกียรติบัตร THE BEST OF THE BEST

รับDSC_0780ครูพรพนาขอประชาสัมพันธ์ การจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศภาคใต้ ผลการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมนักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์

รองเลขาฯกพฐ. เยี่ยมชมงาน “ lap School Symposium 2013 ” ภาคใต้ ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีฯ

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เพลง การสังเคราะห์แสง : Photosynthesis song !

VDO การสังเคราะห์แสง : Photosynthesis จาก Youtube


งานวิชาการโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปโอเน็ท

 

นานาสาระเรียนรู้ด้วยตนเอง

การเข้าร่วมกิจกรรม
รู้จักครูพรพนา สมัยรัฐ ผ่านเว็บ

Untitled-5 Untitled-8 copy

รางวัลระดับชาติ 2 รางวัลที่ ก.ค.ศ.รับรอง

1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2. รางวัลดีเด่นการนำเสนอนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

รับDSC_0780

ภาพรับเกียรติบัตรกับผู้ว่า1คลิกที่ภาพเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม1Untitled-5DSC09337
1Untitled-2


เผยแพร่สื่อการเรียนรู้่

                                  บทเรียนมัลติมีเดีย สร้างจากโปรแกรม Adobe Flash CS3

     

      

      

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ DLIT

นำเสนอ MODEL

https://drive.google.com/drive/folders/0BxhmBG3QfHZ2aGpuc3o4bUJTRGs

นำเสนอ BEST 5 หน้า

https://drive.google.com/drive/folders/0BxhmBG3QfHZ2aGpuc3o4bUJTRGs

นำเสนอ POWER POINT

https://drive.google.com/drive/folders/0BxhmBG3QfHZ2aGpuc3o4bUJTRGs

นำเสนอแผ่นพับ

https://drive.google.com/drive/folders/0BxhmBG3QfHZ2aGpuc3o4bUJTR

https://drive.google.com/drive/folders/0BxhmBG3QfHZ2aGpuc3o4bUJTRGs

HAPPY SPIN

ท.ศ.รักษ์สุขภาพ ก้าวสู่อาเซียน

3211513319_757635367598455_42364160_n (1)1526936_757636214265037_2098594420_n1512552_757635874265071_1847613409_n1497756_757636517598340_107145427_n165994_757636044265054_2006032634_n1005927_757635764265082_1101423282_n

เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้

Untitled-1กรอบ

เทคโนโลยีอวกาศในอนาคต

ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์

Mechanism of The Seasons

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

กฎของโอห์ม : Ohm’s Law

คนเก่ง ท.ศ.

unnamed
unnamed (1)unnamed