6. เทคโนโลยีอวกาศ

ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่านเอกสารต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ แล้วบันทึกลงในความเห็นด้านล่าง พร้อมทั้งลงชื่อ เลขที่ ห้อง ปีการศึกษา ผู้บันทึกความเห็น

Untitled-22
ที่มา : ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตตร์และเทคโนโลยี,สถาบัน.(2556). คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

 1. จิราพัชร ยิ้มเส้งม.3/4 เลขที่ 18

  1.เทคโนโลยีอวกาศ คือ สิ่งที่ช่วยให้มนุษย์เกิดความสะดวก สบาย เเละปลอดภัยขึ้นทั้งในด้านการสื่อสาร การขนส่ง การประกอบอาชีพ เเละการดำเนินชิวิตประจำวัน
  2.ดาวเทียม คือ เป้นอุปกรณ์ที่มนุษย์ส่งขึ้งไปในวงโคจรรอบโลก ระดับสูง กลาง หรือวงดคจรระดับตํ่า เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ
  3.กล้องโทรทรรศน์วิทยุ คือ กล้องที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจรับครื่อวิทยุจากดวงดาวถุูกตั้งอยู่บนโลกถูกรบกวนจากบรรยากาศที่ห่อหุ่ม เช่น เมฆ หมอก ฝน
  4.ดาวเทียมกับยานอวกาส เหมือนกันตรงที่เป้นอุปกรณ์ท้องฟ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เเต่มีหน้าเเตกต่างกัน
  5.กล้องโทรทรรศน์ มีหลายเเบบ เช่น กล้องดทรทรรศน์หักเหเเสง กล้องโทรทรรศน์ประเภทสะท้อนเเสงเป้นกล้องใช้ได้เฉพาะครื่นเเสงที่ตามองเห็นได้เท่านั้น
  6.กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิน เป็นความสำเร้จจากการพัฒนาจรวจ จนสามารถส่งดาวเทียมเเละยานอวกาศไปสู่อวกาศได้
  7.รังสีเเกนมา เป็นรังสีคลื่นสั่น ไม่สามารถทะลุผ่านบรรยากาศได้
  8.ยานอวกาศ คือ เป็นพาหนะที่จะนำนักบินอวกาศหรือนำอุปกรณ์สำหรับศึกษาวัตถุในอวกาส
  9.กล้องโทรทรรศน์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายภาพวัตถุในท้องฟ้าที่อยู่ไกลให้มีขนานใหญ่ขึ้น
  10.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถทำให้มนุษย์สร้างกล้องโทททรรศน์เพื่อสำรวจอวกาศได้ถึงปัจจุบัน

 2. วิรากรณ์ เพ็งแก้ว ม.3/4 ล.6

  1.ความก้าวหน้าทางเทศโนโลยีทำไห้มนุษย์สามารถสร้างกล้องโทรทรรศน์เพื่อสำรวจอวกาศกล้องโทรทรรศน์ช่วยขยายภาพวัตถุในท้องฟ้าที่อยู่ไกลไห้มีขนาดใหญ่ขึ้น
  2.กล้องโทรทรรศฮับเบิลชึ่งเป็นความสำเร็จการพัฒนาจรวดจนสามารถส่งดาวเทียมและยานอวกาศไปสู่อวกาศได้
  3.กล้องจุลทรรศน์ประเภทหักเหแสงเป็นกล้องใช้ได้เฉพาะกับเคลื่อนแสงที่ตามองเหนได้เท่านั่น
  4.รังสีเเกนมา เป็นรังสีคลื่นสั่น ไม่สามารถทะลุผ่านบรรยากาศได้
  5.ดาวเทียม คือ เป้นอุปกรณ์ที่มนุษย์ส่งขึ้งไปในวงโคจรรอบโลก ระดับสูง กลาง หรือวงดคจรระดับตํ่า เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ
  6.ดาวเทียมกับยานอวกาศเหมือนกันตรงที่เป็นอุปกรณ์ท้องฟ้าที่มนุษย์ประดิษย์ขึ้น
  7.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถทำให้มนุษย์สร้างกล้องโทททรรศน์เพื่อสำรวจอวกาศได้ถึงปัจจุบัน
  8.ดาวเทียมนั่นเป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ส่งขึ้นไปในวงโครจรรอบโลก
  9.กล้องโทรทรรศน์วิทยุถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจรับเคลื่อนวิทยุดวงดาว
  10.ยานอวกาศเป็นพาหนะของนักบินอวกาศหรืออุปกรณ์สำหรับศึกษาวัตถุในอากาศ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: