5.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

รู้จัก “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใน 3 นาที

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

บุคคลผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ คนที่ 1 อมรา พวงชมพู

บุคคลผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ คนที่ 2 พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

บุคคลผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ คนที่ 3 กิตติพงษ์ ชราโรจน์

บุคคลผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ คนที่ 5 บรรเจิด ลิขล้ำเลิศ

บุคคลผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ คนที่ 6 อภิชาติ ภารุณทรสกุล

บุคคลผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ คนที่ 11 ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง

บุคคลผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ คนที่ 17 สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: