5. ดวงดาวบนท้องฟ้า

ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่านเอกสารต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ แล้วบันทึกลงในความเห็นด้านล่าง พร้อมทั้งลงชื่อ เลขที่ ห้อง ปีการศึกษา ผู้บันทึกความเห็น

Untitled-19
ที่มา : ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตตร์และเทคโนโลยี,สถาบัน.(2556). คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

 1. จิราพัชร ยิ้มเส้งม.3/4 เลขที่ 18

  1.กาเเล็กซี คือ ระบบของดวงดาวที่ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ คือ เนบิวลา เเละวัตถุบนท้องฟ้าอื่นๆ
  2.ระบบสุริยะ เป็นส่วนหนึ่งของกาเเล็กซีทางช้างเผือก.
  3.เอกภพ คือ สิ่งที่รวบรวมกาเเล็กซีหลายเเสนกาเเล็กซีเข้าด้วยกัน ตลอดจนวัตถุต่างๆในท้องฟ้า
  4.ดาวโลก จัดอยุูในระบบกาเเล็กซีทางช้างเผือก
  5.ดาวเหนือ เป็นดาวฤกษ์ที่ปรากฎอยู่ตำเเหน่งเดิมตลอดเวลา เนื่องจากเเกนหมุนของโลกที่ผ่านขั้วโลกเหนือชี้อยู่ในตำเเหน่งใกล้เคียงกับดาวเหนือ
  6.ดวงดาวที่สังเกตุเห็นบนท้องฟ้าทุกดวงเป็นดาวฤกษ์ จะมี 5ดวงเท่านั้น คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส
  7.กลุ่มดาวที่ใช้หาทิศทางเหนือ คือ กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวค้างคาว เเละกลุ่มดาวนายพราน
  8.ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่บนท้องฟ้า เคลื่อนปรากฎ จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
  9.เเผนที่ดาว คือ เเผนที่เเสดงตำเเหน่งของดาวฤกษ์เเละกลุ่มดาว
  10.ดาวฤกษ์ที่ปรากฏนักดาราศาสตร์ได้จัดเเบ่งเป็นกลุ่มๆ เรียกว่า กลุ่มดาว เช่น กลุ่มดาวจักรราศรี กลุ่มดาวที่ใช้บอกทิศเหนือเเละฤดูกาล

  • 1.ดาวฤกษ์ที่ปรากฎนักดาราศาสตร์ได้จัดแบ่งเป็นกลุ่มๆ
   2.กลุ่มดาวที่ใช้บอกทิศเหนือและฤดูกาล
   3.แผนที่ซึงแสดงตำแหน่งของดาวฤกษ์และกลุ่มดาว เรียกว่า แผนที่ดาว
   4.ดาวฤกษ์ส่วนใหญ๋เป็นบนท้องฟ้าเคลื่อนที่ปรากฏจากทิศตะวันออกไปตก
   5.ดาวเหนือเป็นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งเกิดตลอดเวลา
   6.แกนหมุนของโลกที่ผ่านขั่วโลกเหนือซี้อยู่ในตำแหน่งไกลเคียงกับดาวเหนือ
   7.เราสามารถหาตำแหน่งดาวเหนือและทิศเหนือได้จากกลุ่มดาวที่ให้หาทิศเหนือ
   8.ระบบของดวงดาวที่ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ เนบิวลา อื่นๆ
   9.ระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของทางช้างเผือก
   10.ระบบที่รวบรวมกาแล็กซีหลายแสนล้านกาแล็กวีเข้าด้วยกันตลอดเวลาจนวัตถุต่างๆ

   • วิมลรัตน์ สรุปยังไม่ตรงประเด็นที่ให้ศึกษา อ่านและสรุปองค์ความรู้ที่ได้เป็นข้อๆ แต่ละข้อควรจะเป็นประโยคที่อ่านแล้วตนเอง และคนอื่นเข้าใจได้ด้วย

 2. วิรากรณ์ เพ็งแก้ว ม.3/4 ล.6

  1.ดวงดาวที่เราสังเกตเหนบนท้องฟ้าเกือบทุกดวงเปนดวงฤกษ์จะมี5ดวงเท่านั่นที่เปนดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ปรากฎนักดาราศาตร์ได้จัดแบ่งออกเปนกลุ่มๆ
  2.ดาวโลก จัดอยุูในระบบกาเเล็กซีทางช้างเผือก
  3..ระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของทางช้างเผือก
  4.ดาวฤกษ์ส่วนใหญ๋เป็นบนท้องฟ้าเคลื่อนที่ปรากฏจากทิศตะวันออกไปตก
  5.ระบบที่รวบรวมกาแล็กซีหลายแสนล้านกาแล็กวีเข้าด้วยกันตลอดเวลาจนวัตถุต่างๆ
  6..แผนที่ซึงแสดงตำแหน่งของดาวฤกษ์และกลุ่มดาว เรียกว่า แผนที่ดาว
  7.ดาวเหนือ เป็นดาวฤกษ์ที่ปรากฎอยู่ตำเเหน่งเดิมตลอดเวลา เนื่องจากเเกนหมุนของโลกที่ผ่านขั้วโลกเหนือชี้อยู่ในตำเเหน่งใกล้เคียงกับดาวเหนือ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: