4. ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่านเอกสารต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ แล้วบันทึกลงในความเห็นด้านล่าง พร้อมทั้งลงชื่อ เลขที่ ห้อง ปีการศึกษา ผู้บันทึกความเห็น

Untitled-16
ที่มา : ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตตร์และเทคโนโลยี,สถาบัน.(2556). คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

 1. จิราพัชร ยิ้มเส้ง ม.3/4 ล.18

  1.โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
  2.ดวงจันทร์ เป็นบริวานของโลก การโคจรของดวงจันทร์รอบโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ ข้างขึ้น ข้ามเเรม นํ้าขึ้นนํ้าลง เเละอุปราคา
  3.ระบบสุริยะ เป็นระบบได้เพราะเเรงดึงดูดระหว่างมวลซึ่งเรียกว่าเเรงโน้มถ่วง
  4.โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จึงทำให้สสังเกตเห็นตำเเหน่งการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบเรียกเส้นทางเดินปรากฏนี้ว่า เส้นสุริยะวิถี
  5.การเปลี่ยนเเปลงวัฏจักรอีกทั้งเเกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา กับเส้นตั้งฉากกับระนาบวงโคจรของโลก ทำให้ส่วนต่างๆ ของโลกได้รับเเสงอาทิตย์ต่างกัน เป็นผลให้เกิดฤดูกาล

 2. วิรากรณ์ เพ็งแก้ว ม.3/4 ล.6

  1.การเปลี่ยนแปลงแบบวัฎจักรอีกทั้งแกนโลกเอียงทำมุม23.5 องศากับเส้นตั้งฉากกับระนาบวงโครจรของโลกทำไห้ส่วนต่างๆได้รับแสงดวงอาทิตย์ต่างกันเป็นไห้เกิดฤดูกาล
  2.ระบบสุริยะอยู่กันเป็นระบบได้เพราะแรงดึงดูดระหว่างมวลถึงเรียกว่าแรงโน้มถ่วงปรากฎการที่ต่างผ่ายต่างแรงดึงดูดกันและกัน
  3.การที่โลกหมุนรอบตัวเองทำไห้เกิดกลางวันกลางคืนทศปรากฎขึ้นของดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหลาย
  4.โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์และในขณะเดียวกันก็หมุนรอบตัวเอง
  5.ดวงจันทร์เป็นบริวาลของโลกการโครจรของดวงจัทร์รอบโลกทำไห้เกิดปรากฎการณ์ข้างขึ้น ข้างแรมน้ำขึ้นน้ำลง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: