3. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

 

ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่านเอกสารต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ แล้วบันทึกลงในความเห็นด้านล่าง พร้อมทั้งลงชื่อ เลขที่ ห้อง ปีการศึกษา ผู้บันทึกความเห็น

Untitled-13
ที่มา : ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตตร์และเทคโนโลยี,สถาบัน.(2556). คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

 1. จิราพัชร ยิ้มเส้ง ม.3/4 ล. 18

  1.เราสามารถนำความรู้ทางพันธุสาสตร์มาประยุกตืใช้ในด้านต่างๆได้ เช่น ด้านการเเพทย์
  2.โครโมโซมเเละเเท่งยีนมีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้สิ่งมีชีวิต เเต่ละชนิดมีลักษณะที่หลากหลายเเตกต่างกัน
  3.ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ ของโครโมโซมได้เเก่ ภาวะตาบอดสี
  4.โรคทางพันธุกรรม โรคที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อเเม่ สู่รุ่นลูก เช่น โรคทาลีสซิเมีย ที่เกิดจากความผิดปกติของยีนส์
  5.เซลล์โครโมโซมของมนุษย์ มี 46 เเท่ง หรือ 23 คู่ โดยชุดหนึ่งมาจากพ่อ เเละอีกชุด 23 คู่ มาจากเเม่
  6.โครมาติน มีลักษณะเป็นเส้นใยคล้ายเส้นด้าย ระหว่างการเเบ่งเซลล์โครมาติน จะมีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ จนเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าโครมาโซม
  7.จำนวนของโครมโมโซมของสิ่งมีชีวิตเเต่ละชนิด มีไม่เท่ากัน
  8.การเปลี่ยนเเปลงของยีนส์หรือโครโมโซม ส่งผลให้ลักษณะบางอย่างของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนเเปลงได้
  9.สิ่งมีชีวิตเเต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่คล้ายกับสิ่งมีชี
  10.การเปลี่ยนเเปลงของยีนของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนเเปลงได เช่น ภาวะตาบอดสี

 2. จิราพัชร ยิ้มเส้ง ม.3/4 ล. 18

  ทางพันธุศาสตร์

 3. วิรากรณ์ เพ็งแก้ว ม.3/4 ล.6

  1.โครโมโซม สามารถสังเกตได้ว่าภายใต้กล้องจุลทรรศ์จำนวนโครโมโซมในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะคงที่
  2.ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ ของโครโมโซมได้เเก่ ภาวะตาบอดสี
  3.สิ่งมีชีวิตจะแสดงลักษณะที่เป็นผลจากยีนนั่นเรียกว่า ยีนเด่น
  4.การค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคือการค้นพบของเมนเดล
  5.จำนวนของโครมโมโซมของสิ่งมีชีวิตเเต่ละชนิด มีไม่เท่ากัน
  6.เราสามารถนำความรู้ทางพันธุ์ศาตร์มาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง
  7.โรคทางพันธุกรรม โรคที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อเเม่ สู่รุ่นลูก
  8.ยีนแต่ละตำแหน่งมีได้หลายรูปแบบ บางรูปจะสามารถบดบังผลของยีนรูปอื่นภายในยีนคู่ได้
  9.โครโมโซม ส่งผลไห้ลักษณะบางอย่างของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงได้
  10.โรคธาลัสเซียเมีย ทีเกิดจากความผิดปกติของยีนหรือกลุ่มอาการณ์ดาวน์ที่เกิจากความผิดปกติของโครโมโซม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: