2. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่านเอกสารต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ แล้วบันทึกลงในความเห็นด้านล่าง พร้อมทั้งลงชื่อ เลขที่ ห้อง ปีการศึกษา ผู้บันทึกความเห็น

Untitled-8

ที่มา : ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตตร์และเทคโนโลยี,สถาบัน.(2556). คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

 1. วิรากรณ์ เพ็งแก้ว ม3/4 เลขที่6

  1.ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง ดิน อากาศ น้ำ แสง พืช สิ่งต่างๆเหล่านี้มนุษย์จำเปนต้องอาศัยสิ่งต่างๆ
  2.มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปทำไห้เกิดปัญหามลพิษทางดิน มลพิษทางอากาศ
  3.มนุษย์ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแตกต่างกันทำไห้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

 2. จิราพัชร ยิ้มเส้ง ม.3/4 ล.18

  1.ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดิน อากาศ นํ้า เเสง พืช มนุษย์จำเป็นต้องอาศัยสิ่งหล่าวนี้เพื่อการดำรงชีวิต
  2.มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปจึงทำให้เกิดปัญหามลพิษทางดิน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง เเละ มลพิษทางนํ้า
  3.มนุษย์ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแตกต่างกันทำไห้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เเละสิ่งเเวดล้อม เเละยังทำให้เกิดมลพิษ
  4.ทรัพยากรธรรมชาติที่เเตกต่างกันไปตามสภาพเเวดล้อมเเละสภาพภูมิศาสตร์โดยมนุษย์ที่อาศัยในเเต่ละบริเวณก็จะใช้ประโยนจากทรัพยากรธํรรมชาติได้เเตกต่างกันไป
  5.การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมาเกิดไปส่งผลให้เกิดมลพิษ ด้านต่างๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: