1.แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานไฟฟ้า

ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่านเอกสารต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ แล้วบันทึกลงในความเห็นด้านล่าง พร้อมทั้งลงชื่อ เลขที่ ห้อง ปีการศึกษา ผู้บันทึกความเห็น
Untitled-2
ที่มา : ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตตร์และเทคโนโลยี,สถาบัน.(2556). คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

 1. วิรากรณ์ เพ็งแก้ว ม3/4 เลขที่6

  1.การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรงจะทำไห้เกิดการกระทำต่อวัตถุมีแรงเสียดทาน
  2.เมื่อวัตถุมีแรงเคลื่อนที่จะมีแรงดันเนื่องจากของเหลวได้กระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งจะเกิดแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุในขณะที่วัตถุอยู่นิ่งๆ จนได้เกิดแรง จลน์
  3.พลังงานไฟฟ้าเปนพลังงานไฟฟ้าที่ไช้ในการผลิตเครื่องไช้ไฟฟ้าชึ่งสามารถเปลี่ยนเป้นพลังงานอื่นได้
  4.ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกลด้วยชึ่งผู้ไช้ต้องชื้อพลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิต
  5.การเคลื่่อนที่ของวัตถุในเเนวเส้นตรงเป็นการเคลื่อนที่ที่ทิศทางของความเร็วและความเร่งอยู่ในเส้นตรงเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: