แบบฝึกเสริมทักษะชุดที่ 2

ที่มาของแหล่งข้อมูล :

วรรณทิพา รอดแรงค้า.(2540). การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการ. กรุงเทพฯ :

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.

Untitled-2 copy

Untitled-5 copy

Untitled-6 copy

 1. ด.ญ.วรินจิรา มอบพิจิตร เลขที่18 ม.1/1

  ชุดที่2.2
  1.10 2.10 3.100 4.1000 5.1000

 2. ด.ช.จักรินทร์ วงศ์ดี เลขที่ 1 กับ ด.ช.พันทิวา ดำจ่า เลขที 11 ม.1/2

  1. ลิตร 2. เมตร 3. ลิตร 4. กรัม 5. กรัม 6. กรัม 7. เมตร 8. ลิตร 9.เมตร 10. กิโรกรัม

 3. ด.ญ.สิรินทิพย์ ชัยเสนี ม.1/2 เลขที่ 29

  2.1 1.มิลลิลิตร 2.เมตร 3. กิโลกรัม 4.กิโลกรัม 5. เมตร 6. เมตร 7. มิลลิเมตร 8. มิลลิเมตร 9. เมตร 10. กิโลกรัม 11. 10 ปี 12. 1/10 เมตร 13. 100 เมตร 14. 1000 วัตถ์ 15. 1 ลิตร

 4. ด.ช.พุฒกานต์ เรืองธนู ชั้นม.1/1 เลขที่4 ด.ช.หัสวรรษ สังข์ไข ชั้นม.1/1 เลขที่5 ด.ช.พิษณุ สิริรัตน์ 1/1 เลข

  ด.ช.พุฒกานต์ เรืองธนู ชั้นม.1/1 เลขที่4 ด.ช.หัสวรรษ สังข์ไข ชั้นม.1/1 เลขที่5 ด.ช.พิษณุ สิริรัตน์ 1/1 เลขที่3 2.1 1.มิลลิลิตร 2.เมตร 3.มิลลิลิตร 4.กิโลกรัม 5.กิโลกรัม6. เมตร 7. มิลลิเมตร 8. มิลลิเมตร 9. เมตร 10. กิโลกรัม

 5. ด.ช.พุฒกานต์ เรืองธนู ชั้นม.1/1 เลขที่4 ด.ช.หัสวรรษ สังข์ไข ชั้นม.1/1 เลขที่5 ด.ช.พิษณุ สิริรัตน์ 1/1 เลข

  ด.ช.พุฒกานต์ เรืองธนู ชั้นม.1/1 เลขที่4 ด.ช.หัสวรรษ สังข์ไข ชั้นม.1/1 เลขที่5 ด.ช.พิษณุ สิริรัตน์ 1/1 เลขที่3 ชุดที่2.2 1.10 2.10 3.100 4.1000 5.1000

 6. ด.ช.จักรรินทร์ โตมอญ ชั้นม.1/1 เลขที่1 ด.ช.ธนากร หูเขียว ชั้นม.1/1 เลขที่2

  ด.ช.จักรรินทร์ โตมอญ ชั้นม.1/1 เลขที่1 ด.ช.ธนากร หูเขียว ชั้นม.1/1 เลขที่2
  ชุดที่2.2 1.10 2.10 3.100 4.1000 5.1000

 7. ด.ช. ภานุวัฒน์ หมาดบิเละ เลขที่ 9ด.ญ. ภัทฐนิชา หูเขียว ม.1/3

  ชุดที่2.2
  1.10 2.10 3.100 4.1000 5.1000
  เลขที่ 9 ม.1/3 เเละเลขที่ 29 ม.1/3

 8. ด.ช.จักรรินทร์ โตมอญ ชั้นม.1/1 เลขที่ 1ด.ช.ธนากร หูเขียว ชั้นม.1/1 เลขที่2

  ด.ช.จักรรินทร์ โตมอญ ชั้นม.1/1 เลขที่ 1ด.ช.ธนากร หูเขียว ชั้นม.1/1 เลขที่2
  ชุดที่2.2 1.10 2.10 3.100 4.1000 5.1000

 9. ด.ช.จักรรินทร์ โตมอญ ชั้นม.1/1 เลขที่ 1ด.ช.ธนากร หูเขียว ชั้นม.1/1 เลขที่2

  ด.ช.จักรรินทร์ โตมอญ ชั้นม.1/1 เลขที่ 1ด.ช.ธนากร หูเขียว ชั้นม.1/1 เลขที่2
  2.1 1.มิลลิลิตร 2.เมตร 3.มิลลิลิตร 4.กิโลกรัม 5.กิโลกรัม6. เมตร 7. มิลลิเมตร 8. มิลลิเมตร 9. เมตร 10. กิโลกรัม

 10. ด.ช.พุฒกานต์ เรืองธนู ชั้นม.1/1 เลขที่4 ด.ช.หัสวรรษ สังข์ไข ชั้นม.1/1 เลขที่5 ด.ช.พิษณุ สิริรัตน์ 1/1 เลข

  ด.ช.พุฒกานต์ เรืองธนู ชั้นม.1/1 เลขที่4 ด.ช.หัสวรรษ สังข์ไข ชั้นม.1/1 เลขที่5 ด.ช.พิษณุ สิริรัตน์ 1/1 เลขที่3 ชุดที่2.3 1.1ส่วน10 2.10 3.1000 4.1 5.100 6.1ส่วน100 7.100

 11. ด.ญ.สิรินทิพย์ ชัยเสนี ล.29

  1.1 เมตร = 10 เดซิเมตร = 100 ซม. = 1000 มม.
  1.2 1 เดซิเมตร = 10 ซม.= 100 มม.
  1.3 1 มม. 1/1000 ม.= 1/100 เดซิเมตร= 1/10 ซม.
  2.1 2 km= 2000m.2.2 3km= 300 m.2.3 4000 m.= 4km. 2.4 21000 m.= 21km.
  2.5 2dam=
  2.3 4000 m.= 4 km.
  2.4 2 dam. = 20 m.

  2.3 4000 m= 4 km.
  2.4 2100

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: