วิธีการทางวิทยาศาสตร์


 1. ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นขั้นเป็นตอน

 2. ช่วยได้มากค่ะในเรื่องทักษะกระบวนการ

 3. ด.ช. จักรินทร์ วงศ์ดี ด.ช. วีระชาติ ด้วงรัตน์

  ด.ช.จักรินทร์ วงศ์ดี เลขที่ 1 ม.1/2 ข้อสอบ 10ข้อ 1 ข. 2ง. 3ก. 4ค. 5ก. 6ข. 7ข. 8ง. 9ก. 10ง.
  ด.ช.วีระชาติ ด้วงรัตน์ เลขที่ 15 ม.1/2

 4. ด.ญ. พรธิตา อั้งเต้ง 1/4 ล.ท.26 กับ ด.ญ.พณัณิตา เอียดเหตุ 1/4 ล.ท.27

  แบบฝึกทักษะ ชุดที่2
  1.กิโลกรัม
  2.เมตร
  3.กิโลกรัม
  4.กิโลกรัม
  5.กิโลกรัม
  6.เซนติเมตร
  7.มิลลิลิตร
  8.มิลลิลิตร
  9.เมตร
  10.กิโลกรัม

 5. ด.ญ.ภาวิดา จาวิสูตร

  1ลิตร 2เมตร 3ลิตร 4กรัม 5กรัม 6เมตร 7ลิตร 8ลิตร 9เมตร 10กรัม
  10ปี 1/10เมตร 100วัตต์ 1000วัตต์ 1/1000ลิตร

 6. ด.ญ.กชกร ทวีพัฒนะพงศ์ เลขที่ 6 ม.1/1

  ชุดที่2.1 ข้อ 1. มิลลิลิตร 2.เมตร 3. มิลลิลิตร 4.กิโลกรัม 5.กิโลกรัม 6 เมตร 7.มิลลิลิตร 8.มิลลิลิตร
  9.เมตร 10..กิโลกรัม
  ชุดที่2.2 ข้อ 1.10ปี 2.1/10 เมตร 3.100เมตร 4.1000วัตถ์ 5.1/1000 ลิตร

 7. ด.ญ.กุลณิษฐ์ เลขที่20 และ ด.ญ.อัญชลีภรณ์ เลขที่32

  แบบทดสอบก่อนเรียน
  1.ข 2.ง 3.ก 4.ค 5.ค 6.ข 7.ค 8.ง 9. ข 10.ค

 8. ด.ญ.กุลณิษฐ์ เลขที่20 และ ด.ญ.อัญชลีภรณ์ เลขที่32

  ชุดที่2.3ตอนที่1
  1.1. 1เมตร=1dm = 100cm =1000mm
  1.2. 1dm=10cm=100mm
  1.3. 1mm=1m=1dm=100cm
  ตอนที่2
  1.2000m2.3000m3.4km4.21km5.20m6.5hm7.100dam8.10hm

 9. กิจกรรมที่4.3 1.1 1เซนติเมตร =10มิลลิเมตร 1.2 10mm 1.3 1dm=1cm
  ตอนที่2 1. 1000m 2.3000m 3.4000km 4.21km 5.20m6 6.50hm 7.20dam 8.10hm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: