ม.1

 1. อลิศักดิ์พานทอง

  สนุกมากครับที่ได้เรียนกับครูพรพนา ถึงสอนช้าเเต่ก็ใจดีเป็นครูในดวงไจเลยก้อว่าได้ ผมขอขอบคุณที่สอนเเล้วก้อจะตั้งใจเรัยนครับ

 2. ด.ญ. สโรชา ทองโท คำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 1.ค 2.ง 3.ค 4.ค 5.ค 6.ก 7. ค 8.ข 9.ข 10.ค

 3. ด.ญ.กัญชณา โคกเขา กับ ด.ญ.สุทธิตา ดิเส็ม คำตอบเเบบทดสอบก่อนเรียน 1.ค 2.ง 3.ค 4.ค 5.ค 6.ก 7.ค 8.ข 9.ข 10.ค

 4. ด.ญ. มัสยูวารี เต้งชู เลขที่ 17 ชั้นม. 1/1

  ด.ญ. มัสยูวารี เต้งชู เลขที่ 17 ชั้น ม. 1/1 1. ข 2.ก 3.ข 4.ค 5.ก 6.ข 7.ค 8.ง 9.ข 10.ข

 5. กิจกรรมที่ 1.1 ตอบ 1 ชนิดใด 2 ทำไม 3 หรือไม่ 4 หรือไม่ 5 คืออะไร

 6. กิจกรรมที่ 1.2 การสั่งเกตุ ตอบ 1 ,6, 7 การกำหนดปัญหา ตอบ 2,3,4,5,8,9,10

 7. ด.ญ. มัสยูวารี เต้งชู เลขที่ 17 ชั้นม. 1/1

  กิจกรรมที่1.1 1.ชนิดใด 2.ทำไม 3.หรือไม่ 4. อย่างไร 5.คืออะไร

 8. ด.ญ.สุวิมล พางาม ม.1/4

  ด.ญ.สุวิมล พางาม ล.ท.31 ม.1/4 แบบทดสอบก่อนเรียน 1.ข 2.ก 3.ข 4.ค 5.ก 6.ข 7.ค 8.ง 9.ข 10.ง

 9. ด.ญ. อัญชลี หอยสกุล ม.1/1เลขที่23

  ชุดที่2.1 1.มิลลิตร 2.เมตร 3.มิลลิตร 4.กิโลกรัม 5.กิโลกรัม 6.เมตร 7.ลิตร 8.ลิตร 9.เมตร 10.กิโลกรัม

 10. ด.ญ. อัญชลี หอยสกุล ม.1/1เลขที่23

  ชุดที่2.2 1.10ปี 2.1/10ปี 3.100เมตร 4.1000วัตต์ 5.1/1000ลิตร

 11. ด.ญ.สุดารัตน์ แซ่โค้ว ล.30 ด.ญสุวิมล แซ่โค้ว ล.31

  2.1 1 ,มิลลิลิตร 2. เมตร 3. มิลลิเมตร 4. กิโลกรัม 5. เมตร 6.เมตร 7.มิลลิเมตร 8. เมตร 9. เมตร 10. กิโลกรัม 2.2 1. 10 ปี 2.1/10 เมตร 3 100เมตร 4. 1000 วัตน์ 5. 1000 ลิตร

 12. ด.กิตติพงศ์ ด้วงตุด เลขที 2 1/3 ด.ชสุทธินัย แซ่ฮุ่ย เลขที 15 2.1 1 ,มิลลิลิตร 2. เมตร 3. มิลลิเมตร 4. กิโลกรัม 5. เมตร 6.เมตร 7.มิลลิเมตร 8. เมตร 9. เมตร 10. กิโลกรัม 2.2 1. 10 ปี 2.1/10 เมตร 3 100เมตร 4. 1000 วัตน์ 5. 1000 ลิตร

 13. ด.ช.ธนภัทร อินทมาระ 2.1 1 ,มิลลิลิตร 2. เมตร 3. มิลลิเมตร 4. กิโลกรัม 5. เมตร 6.เมตร 7.มิลลิเมตร 8. เมตร 9. เมตร 10. กิโลกรัม 2.2 1. 10 ปี 2.1/10 เมตร 3 100เมตร 4. 1000 วัตน์ 5. 1000 ลิตร

 14. ด.ช. จินนกรณ์ แก้วพิทักษ์ เลขที่ 3 ห้อง 1/4

  1 1.1 1เมตร= 1 เดซิเมตร =100 เซนติเเมตร=1000มิลลิเมตร 1.2 1dm=100 cm=10mm 1.3 1mm=1m=1dm=100cm 2. 2.1 2km= 2000m 2.2 3km=20m 2.34000m=3000km 2.4 21000m=5km 2.5 2dam=4m 2.6 500m=20nm 2.7 1km=21dam 2.8 1km=100nm

 15. โญธิกา ล 25 เเละ พิมพ์ชนก ล 28

  ชุดที่2.3
  1.1 1 เมตร= 1เดซิเมตร =100เซนติเมตร =1 เมตร1000เมตร
  1.2 1 dm=10cm=100mm
  1.3. 1=1000m=100dm=10cm
  2 2.1 2km=2000m
  2.2 3km=3000m

  2.3 4000m=4km
  2.4 21000m=21km
  2.5 2 dam=10m
  2.6 500m=5hm
  2.7 1km=100dam
  2.8 1km=10hm

 16. โญธิกา ล 25 เเละ พิมพ์ชนก ล 28

  ชุดที่ 2.2
  1 10ปี 2. 1/10เมตร 3.100เมตร 4. 1000 วัตต์ 5.1000 ลิตร

 17. ด.ญ.วิชุดา สงนวล ม.1/1 เลขที่ 19

  ชุดที่2.3
  1.1 1 เมตร= 1เดซิเมตร =100เซนติเมตร =1 เมตร1000เมตร
  1.2 1 dm=10cm=100mm
  1.3. 1=1000m=100dm=10cm
  2 2.1 2km=2000m
  2.2 3km=3000m

  2.3 4000m=4km
  2.4 21000m=21km
  2.5 2 dam=10m
  2.6 500m=5hm
  2.7 1km=100dam
  2.8 1km=10hm

 18. ด.ญ. มัสยูวารี เต้งชู เลขที่17 ชั้น ม.1/1

  กิจกรรมที่4.3
  1. 1เมตร=10เดซิเมตร=100เซนติเมตร= 1000มิลลิเมตร
  2. 1dm=10cm=100mm
  3. 1/1000mm 1/100dm 1/10cm
  จงเติมคำตอบลงในช่องว่าง
  1. 2km=2000m
  2. 3km=3000m
  3. 4000m=4km
  5. 2dam=20m
  6. 500m=5hm
  7. 1km=100dam
  8. 1k=10hm

 19. ด.ญ. นราธิป วิจิตร เลขที่12 ชั้น ม.1/1

  กิจกรรมที่4.3
  1. 1เมตร=10เดซิเมตร=100เซนติเมตร= 1000มิลลิเมตร
  2. 1dm=10cm=100mm
  3. 1/1000mm 1/100dm 1/10cm
  จงเติมคำตอบลงในช่องว่าง
  1. 2km=2000m
  2. 3km=3000m
  3. 4000m=4km
  5. 2dam=20m
  6. 500m=5hm
  7. 1km=100dam
  8. 1k=10hm

 20. ด.ญ.ฐิญาณัฐ อมรวรพัตร์ เลขที่ 20 ด.ญ.อภิญญา แซ่เอียบ เลขที่ 32

  ตอนที่1
  1 เมตร = 10 เดซิเมตร,100 ซ.ม. = 1000 ม.ล ,1dm = 10 mm ,1mm=0.01 m=0.001 cm
  ตอนที่2
  1.2000 km 2.3000 m 3.4 km 4.21 km 5.20 m 6.5hm 7.10 dam 8.10hm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: