การเคลื่อนที่ และตำแหน่งของวัตถุ

การเคลื่อนที่ และตำแหน่งของวัตถุ
หน้าหลัก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การเคลื่อนที่ของวัตถุ
หน้าหลัก

ทดสอบก่อนเรียน

เนื้อหาบทเรียน

แบบฝึกหัดทบทวน

ทดสอบหลังเรียน

คำแหน่งของวัตถุ
หน้าหลัก

ทดสอบก่อนเรียน

เนื้อหาบทเรียน

เนื้อหาบทเรียนต่อ

แบบฝึกหัดทบทวน

แบบฝึกหัดทบทวนต่อ

ทดสอบหลังเรียน

อัตราเร็วและความเร็ว
หน้าหลัก

ทดสอบก่อนเรียน

เนื้อหาบทเรียน

แบบฝึกหัดทบทวน

แบบฝึกหัดทบทวนต่อ

ทดสอบหลังเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: